Site Loader
За заявки и контакти се свържете с нас на:

КАК РАБОТИМ?

пкс

100% ГЪВКАВИ

Ние разбираме Вашите изисквания и осигуряваме качествени разработки!

Как работим

Как работим?

Процес на писане на дипломни работи и магистърски тези

Навярно Ви се е случвало да пишете някой курсов проект или сте започвали и сте се отказвали. Знаете колко е труден този процес. Може да отнеме дни, а понякога и седмици, за да се намерят подходящите материали, след което е необходимо време, за да се проучат тези източници, да се състави план, по който да се разработи темата. Твърде дълго време отнема тази част от процеса. За да си спестите това дълго време на търсене, събиране и обработване на информация, Ви предлагаме необходимия анализ и съдействие. Ако решите да се доверите на дългогодишния ни опит в тази област, можете да разчитате на източниците на информация, с които разполагаме, както и да набавим такива, които са съобразени с Вашите индивидуални изисквания.

Писменият процес започва след одобрението на темата и плана на работа.

Ако е необходимо се изчаква одобрение от научния Ви ръководител, след което работата продължава. В случай, че желаете към разработката да се добавят допълнителни материали, ще бъдат приложени по желания от Вас начин. Във всеки един момент можете да поискате актуализация на информацията. Това ще спомогне за преодоляването на каквито и да било недоразумения.

Трябва, да се има предвид, че когато проектът се предава на части, това може да доведе до оскъпяване и да се увеличи срокът на изпълнение, тъй като в много случаи научните ръководители са ангажирани и забавят своя отговор. Важно е тази опция да бъде предварително договорена, за да може работният процес да бъде по-пълноценно организиран.

Писменият процес преминава по следния начин:

Изчерпателна и ясна трябва да бъде информацията, която ни представяте, за да можем да Ви бъдем максимално полезна. Тази информация е изключително важна, тъй като от нея зависи цялостната структура на разработката. След като това се уточни, започва нашата работа върху Вашия проект. Стартираме проучването и събирането на необходимата информация за изпълнение на проекта. Когато процесът завърши, текстът се проверява с програма за плагиатство. Свързваме се с Вас, за да Ви потвърдим, че разработката е готова. Следва цялостното заплащане на труда от Ваша страна, след което Ви я изпращаме по имейл с прикачен файл, преди да е настъпил крайният срок. Това е всичко необходимо, за да бъда изработен Вашият проект.

След като получите завършената си разработка, могат да се наложат някои корекции, които се изискват от научния ръководител. Можете да се свържете с нас в 14 дневен срок от получаването и ще направим всичко за желаните ревизии, които се изискват. Всичко ще бъде организирано по начин, по който да не изпуснете наложените Ви срокове.

ИЗБЕРЕТЕ www.kursovi-diplomni.com за Вашия нов проект!