Site Loader
За заявки и контакти се свържете с нас на:

ПКС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

пкс

100% КОРЕКТНИ

Ние разбираме Вашите изисквания и осигуряваме качествени разработки!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

пкс
пкс

Знаем, че бихте предпочели да пропуснете тези Общи условия, но е важно да поясним какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на www.kursovi-diplomni.com, и какви са нашите очаквания към Вас.

ПКС -КУРСОВИ-ДИПЛОМНИ

1. Общи условия и правила

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн услуги през уеб сайта www.kursovi-diplomni.com, за краткост, наричан „уеб сайта” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за консултантски услуги, наричано за краткост „Потребител”.

Посещавайки сайта www.kursovi-diplomni.com, се съгласявате с правилата и условията за ползването му.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на поръчки/покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова молим преди всяка покупка, да прочитате внимателно актуалната им редакция.

3. Защита на личните данни

www.kursovi-diplomni.com не събира лични данни на потребителите, не изисква от клиентите си каквито и да било лични данни, попълване на регистрационни форми, за да се осигури свободен достъп на потребителите до съдържанието на уеб сайта.

www.kursovi-diplomni.com гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. www.kursovi-diplomni.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявената от клиента услуга, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.kursovi-diplomni.com може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Съгласно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, потребителят се съгласява личните му данни, като: име, телефон, имейл, IP адрес, учебно заведение и/или банкова сметка, да се обработват от консултанта за целите на предоставяните услуги от уеб сайта, както и от счетоводните лица, администриращи предоставяните услуги.
Потребителят е информиран, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до info@kursovi-diplomni.com

5. Плащания

www.kursovi-diplomni.com приема следните форми на плащания:

5.1. Плащане по EasyPay

5.2.Плащане по банков път

5.3. Плащане в брой при доставка – наложен платеж

5.4. Плащане по PayPal

7. Лични данни

www.kursovi-diplomni.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му евентуално известни при изпълнение на поръчката по договорните условия, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.kursovi-diplomni.com може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

www.kursovi-diplomni.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на клиента.

Когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, www.kursovi-diplomni.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

www.kursovi-diplomni.com си запазва правото да променя тези правила по всяко време, без предварително известяване. Желателно е периодично потребителите да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения.

Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между www.kursovi-diplomni.com и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати.

Потребителите могат да го прекратят като престанат да използват и посещават уеб сайта www.kursovi-diplomni.com и като унищожат материалите, които са запазили от него.

Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта, първо ще бъдат предупредени. В случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта www.kursovi-diplomni.com и услугите, които той предлага.

9. Заключителни разпоредби

Всички възникнали въпроси по отношенията на общите условия и правила за работа са обект на допълнителни договорки и уточнения.

пкс

2. Съдържание на сайта

Съдържанието, поместено на уеб страниците на сайта www.kursovi-diplomni.com, е със защитени авторски права, като се включват дори и тези права, които не са изрично упоменати тук, но са гарантирани от Закона за авторското право и сродните му права. Наименованието www.kursovi-diplomni.com, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Позволено е използването на www.kursovi-diplomni.com и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

4. Гаранции

www.kursovi-diplomni.com дава гаранция за постигане на положителен резултат (оценка). www.kursovi-diplomni.com не се ангажира за постигане на конкретен положителен резултат (оценка), възложен от клиента.

www.kursovi-diplomni.com не дава нито преки, нито косвени гаранции във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. www.kursovi-diplomni.com не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети, или загуби, както и за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако www.kursovi-diplomni.com е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на www.kursovi-diplomni.com в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

6. Изработка на проект-ПКС

6.1 Оферта за изготвяне

След получено запитване, www.kursovi-diplomni.com изготвя оферта за разработване на проект. Под внимание се взема темата, обемът, срокът за разработка, работен план и/или материали, предоставени от клиента (ако има такива), изисквания по съдържанието (ако има такова) и насоки на научния ръководител (ако са представени такива). Офертата е обвързана със срока на валидност, посочен в нея. Ако това не е направено, валидността е 3 (три) работни дни от датата на изпращане. В офертата се посочва цената и съдържанието на услугата. Чрез заплащане на авансовата вноска, се счита, че клиентът е приел офертата и се е съгласил с настоящите общи условия, при което се започва работа по договорения проект. Датата на предаване на проекта, посочена в офертата, е ориентировъчна и може да бъде променяна в хода на разработка, при необходимост.

Всички допълнителни изисквания и/или насоки, получени след отправяне на офертата, подлежат на допълнително договаряне. При условие, че не бъдат допълнително договорени, имат само информативен характер. Всички цени са базирани на брой страницаи с формат – шрифт – Times New Roman, големина на шрифта – 14pts, приблизително 30 реда с по 60 знака на страница, междуредие – 1.5 линии, подравнен текст от двете страни, разстоянието от границите на листа до границите на текста от всички страни е 25 мм.

6.2 Разработване на проект

6.2.1 Авансова вноска
Авансовата вноска е задължителна за всички разработки, а размерът ѝ се определя индивидуално за всяка конкретна оферта. Вноската се заплаща в предварително определен срок от www.kursovi-diplomni.com. Тя има смисъл на задатък по смисъла на ТЗ. При отказ от страна на клиента, тя не се връща и служи да обезпечи текущите разходи на www.kursovi-diplomni.com, направени за проекта.

6.2.2 Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение, който е посочен в приетата от клиента оферта, започва да тече след получаване на авансовата вноска. В случаите, когато същинската работа не може да започне или не може да продължи, поради забавяне от страна на клиента, срокът за изпълнение може да бъде удължен. В процеса на работа, ако сложността на проекта го изисква, срокът за изпълнение също може да бъде удължен.

6.2.3 Започване на работа по проекта
След заплащане на авансовата вноска, www.kursovi-diplomni.com се задължава да започне работа по договорения проект. Процесът на разработка протича на два етапа – първият етап включва запознаване с проблема и подбор на литературните източници, а вторият етап – фактическа работа по разработването на проекта. www.kursovi-diplomni.com си запазва правото, при необходимост, на всеки етап от разработката, да изиска допълнителна информация от клиента във връзка с проекта.

6.2.4 Работен план
Ако клиентът не е предоставил работен план преди изготвянето на оферта, www.kursovi-diplomni.com се задължава да разработи такъв. При необходимост – работен план, изработен от www.kursovi-diplomni.com може да бъде променян в процеса на работа. Работен план, предоставен от клиента, може да бъде променян само след изричното негово съгласие. www.kursovi-diplomni.com не носи отговорност за съдържанието на предоставен от клиента работен план. Спазват се стриктно точките, посочени в него. Всички корекции в структурата на работния план, след предаване на проекта, са обект на допълнително заплащане.

6.3 Предаване на проект
След завършване на проекта от страна на www.kursovi-diplomni.com, същият се представя в кратка форма на клиента. При формата за преглед, с цел защита на труда, може да липсват увод, части от изложението, заключение и използвана литература.

Авторското право върху конкретен проект се прехвърля след заплащането му в пълния договорен размер. До тогава носител на авторските права е www.kursovi-diplomni.com. Изрично се забранява ползване, цитиране, копиране и разпространение на цели проекти или на части от него при представянето му във формата за преглед. Форматът за преглед има информативна функция относно готовността на проекта. След заплащане на сумата по проекта, от която е приспадната авансовата вноска, клиентите получават проекта в необходимия формат (MS Word, Excel, Pdf, Power point), без защити на страниците, с което приключва етапът на разработване на проекта.

Предаването на всички видове проекти, разработени от екипа на www.kursovi-diplomni.com, се извършва всеки ден. Всички, предадени проекти, са в следния формат: шрифт – Times New Roman, големина на шрифта – 14pts, междуредие – 1.5 линии, отстояния – горе, ляво и дясно – 2,54см, долу – 2,54см, освен ако не е определен предварително друг формат.

6.4 Корекции на предаден проект
www.kursovi-diplomni.com се задължава да извърши корекции върху предаден проект, само ако касаят неговото съдържание във вида, разработен от нас. Всички останали корекции са обект на допълнителни договорки. Всички корекции на проекти, предадени в рамките на 60 дни, могат да бъдат извършени в рамките на 7 дни след тяхното уточнение. Всички останали корекции са обект на допълнително плануване, съгласувано с клиента.

пкс